•  

  หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์

   

  บริการของสถาบัน

   
  บริการแนะแนววางแผนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย
  - เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการบริการวาแผนข้อมูลการศึกษาต่อ
   * ระดับชั้นเตรียมสอบเข้าม.1
   * ระดับช้ันเตรียมสอบเข้าม. 4
   * ระดับชั้นเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
   
  -  การวางแผนคณะ และการสอบเข้า มหาวิทยาลัย หลักสูตร E-guide 
  - การวางแผนสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์
  - การวางแผนสอบเข้าคณะทันตแพทย์
  - การวางแผนสายวิทย์สุขภาพ
  - คณะอื่นๆ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์  พยาบาล เภสัช นิติศาสตร์ อื่นๆ
   
   
  เปิดอ่าน : 3514 ครั้ง
  ลงเมื่อ : 05 ส.ค. 58 | 16:11 น.
   

  หัวข้ออื่นๆ ในหมวด