•  

  หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์

   

  กิจกรรมประจำวันที่ 23 มี.ค.61

   
  กิจกรรมประจำวันที่ 23 มี.ค.61
  วัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1 ในด้านทักษะการฟัง อ่าน และ เขียน เพื่อนำไปพัฒนาเด็กๆ 
  ได้อย่างตรงทักษะที่สุด สนใจวัดระดับได้ที่โรงเรียนเอ็ดดูเคชั่น ไกด์ โทร 090-6815924 หรือ 055-514118
   
   
  เปิดอ่าน : 2696 ครั้ง
  ลงเมื่อ : 26 มี.ค. 61 | 21:00 น.
   

  หัวข้ออื่นๆ ในหมวด