•  

  หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์

   

  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ E-GUIDE ม.6 TCAS 62

   
  วันที่ 16 สิงหาคม 2561
  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ E-GUIDE ม.6 TCAS 62
  ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
  สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  1.นางสาววิรากานต์ ช่างดี (น้องแครี่) โรงเรียนผดุงปัญญา
  2.นางสาวณิชมน มะลิผล (น้องปุ้ย) โรงเรียนผดุงปัญญา
  3.นางสาวธนัญญา ปาณพิมลวัฒน์ (น้องเฟรม) 
  โรงเรียนตากพิทยาคม
  4.นายจักราวุธ ดาบแก้ว (น้องบู๊ท) โรงเรียนผดุงปัญญา
  5.นายวัฒฐนพงศ์ มมประโคม (น้องอาร์ต) โรงเรียนผดุงปัญญา
  6.นายธีรภัทร ทองสมบูรณ์ (น้องริว) โรงเรียนจุฬาภรณราช 
  วิทยาลัย พิษณุโลก
  สอบถามเพิ่มเติม
  เชิญที่ : โรงเรียนเอ็ดดูเคชั่น ไกด์ 
  สอบถาม : 055-514118 
  ครูต้อม : 098-5954295
  Line : @e-guide (พิมพ์ @ ด้วย)
  www.eguideclub.com 
  www.facebook.com/EducationGuide E-guide
   
   
   
  เปิดอ่าน : 4180 ครั้ง
  ลงเมื่อ : 19 ส.ค. 61 | 20:01 น.
   

  หัวข้ออื่นๆ ในหมวด